Religious Technology Center המרכז לטכנולוגיה דתית
המחזיק של הסימנים המסחריים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה

טופס אלקטרוני לדו"ח של RTC

בבקשה מלא את הנתונים שלך בתיבות שלהלן:
* מציין שדה שנדרש

* שם פרטי:
* שם משפחה:
* כתובת:
* עיר:
מדינה (בארה"ב בלבד):
* מיקוד:
* ארץ:
דואר אלקטרוני:

* אני


לא סיינטולוג
סיינטולוג מהציבור
חבר צוות

תאריך לידה:
כל מידע נוסף שתרצה להוסיף על עצמך:

הודעה חשובה

על דו"ח זה לכלול עובדות המוגדרות במ"מ מהש"ה 26 באפריל 1970ע', עודכן ב-15 במרץ 1975, ניתוח המבנה של מחשבה כ: "עובדה היא משהו שניתן להוכיח את קיומו באמצעות ראָיה נראית לעין. דעה היא משהו שאולי מתבסס על עובדות כלשהן ואולי לא." במידה שהדו"ח נוגע בדבר שאינו עובדה או שחשוד שאינו כזה על פי ההגדרה לעיל, אנא ציין זאת בדו"ח שלך וכן ציין: זמן, מקום, צורה ואירוע.

* אני מדווח על:
ארגון או חלק של ארגון
אדם/אנשים
אחר
העתקים של
דו"ח זה ישלחו אל:
* סוג הדו"ח:

* הקלד את הדו"ח:
אני מצהיר כי דו"ח זה נכון והוא נשלח מהאדם שנאמר ששלח אותו:
שם:
1 אתה יכול כעת לעבור על הדו"ח שלך ולערוך תיקונים בטופס שלעיל, במידת הצורך.  
2 הדפס עותקים של דו"ח זה עבור כל אדם שנתת מידע לגביו מכיוון שהם לא יקבלו עותק באופן אוטומטי באמצעות הטופס האלקטרוני.
3 שלח את הדו"ח שלך.

הערה: אנא המתן כדקה או אף יותר (תלוי בחיבור שלך לאינטרנט) כדי שהדו"ח שלך יעובד.


© 1996-2007 המרכז לטכנולוגיה דתית. כל הזכויות שמורות. למידע בנושא סימן מסחרי